PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Kompletacja z RW'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny wypw.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji "Dla dokumentu magazynowego". Zatwierdzamy `OK`.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego wypw.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek wystawia dokument PW na podstawie dokumentu RW uwzględniając wyprodukowany towar końcowy.
Wystawia również odpowiednie dokumenty korekty dla zwróconych towarów.
Uruchomienie dodatku - dokument PW
Aby dodatek stworzył dokument PW na podstawie RW należy wybrać dokument rozchodu z kartoteki 'Kartoteka dokumentów magazynowych'. Następnie spod prawego przycisku myszy wybrać 'PW do RW (BLOT)'.
Powinno pojawić się okno na którym zaznaczamy:
W polu 'Towar' należy wpisać towar, który ma być umieszczony na dokumencie PW.

W polu 'Ilość' podajemy ilości, w jakiej ma występować.

Dodatkowo można zaznaczyć pole Generuj wydanie', co spowoduje wygenerowanie dokumentu WZ z kodem kontrahenta takim samym jak na źródłowym dokumencie RW.

Zaznaczenie pola 'Oznacz znacznikiem' spowoduje ustawienie nowemu dokumentowi znacznika takiego, jak ustawiono w pliku konfiguracyjnym, sekcja:
#Znacznik, jakim zostanie oznaczony dokument RW po wystawieniu dla niego PW
znacznik=65
Jeżeli wszystko przejdzie pomyślnie zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty.
(zaznaczono zarówno 'Generuj wydanie" jak i "Oznacz znacznikiem".
Uruchomienie - korekta PW
Przy wystawianiu korekty dokumentu RW dodatek automatycznie zapyta się, czy wystawić dokument korekty PW, jeżeli wykryje powiązanie (musza być włączone procedury -> patrz konfiguracja dodatku).
Aby wywołać ręcznie korektę PW dla RWK, należy zaznaczyć wystawioną korektę RWK i wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Korekta PW dla RWK (BLOT)'.
Jeżeli wszystko będzie poprawnie skonfigurowane, to zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty magazynowe.