PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Karta wydatków dla jednostek budżetowych 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk

jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja

Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek wprowadza możliwość wydruku zestawienia zapisów w formie tzw. 'Karty wydatków'. Jest to zestawienie obowiązujące w sprawozdawczości jednostek budżetowych.

Wydruk umożliwia:
- wydruk formularza zgodnego z 'Kartą wydatków',
- wprowadzenie wartości budżetów dla paragrafów i wyświetlenie ich procentowej realizacji,
- miesięczne podsumowania.

Zestawienie jest możliwe do wykonania pod warunkiem wykorzystania 'słowników' w celu odwzorowania paragrafów w strukturze planu kont.
Ponadto konieczne jest zaksięgowanie planów budżetowych na odpowiednie konta techniczne.

Uruchomienie dodatku i założenia wdrożeniowe

W celu uruchomienia raportu należy uruchomić moduł 'Raporty', a następnie z listy wybrać Konta -> 'Karta wydatków (BLOT)'. Po uruchomieniu dodatku ustawić parametry zestawienia i zatwierdzić klikając 'OK'.


Założenie jest takie, że sprawozdawczość jest realizowana na element słownika. Dlatego należy podpiąć w planie kont słowniki w odpowiednich kontach.

Aby umożliwić obliczenia realizacji budżetów wymagane jest ich zainicjowanie dokumentem technicznym.

Księgowania muszą się odbywać na odpowiednie analityki - elementy słowników. Da to możliwość wygenerowania zestawienia w formie jak poniżej.