PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Karta gwarancyjna'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.


1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Pliki: wkarg.ini, logofirmy.jpg, warunki_gwarancji.txt,warunki_gwarancji_en.txt należy przekopiować do katalogu firmy.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego wkarg.INI znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

2. W symfoni należy dodać dwa pola dodatkowe dla towaru, robimy to klikając w "Ustawiania"->"Nazwy pól"->"Towary" i dodajemy pole "Okres gwarancji(m-ce)" oraz "Numer seryjny wymagany? (TAK)"
Numery tych pól należy podać w pliku konfiguracyjnym wkarg.ini w sekcjach:
#Pole towaru, w którym jest zapisany okres gwarancyjny (poledod1, poledod2, ..., poledod8
pole_terminu_gwarancji=poledod1

#Pole towaru, które określa czy ustawić numer seryjny - domyślnie jest "NIE" (poledod1, poledod2, ..., poledod8
pole_ustaw_sn=poledod2
3. Pliki z regulaminami gwarancji -> warunki_gwarancji.txt i warunki_gwarancji_en.txt, możemy edytować zarówno bezpośrednio w pliku (otwierając go do edycji) lub z poziomu kartoteki sprzedaży wybierając kombinację Alt + 1 lub ALT + 2 (dla wersji angielskiej).

4. W paczce z dodatkiem znajduje się również przykładowe logo, które może pojawić się na wydruku karty gwarancyjnej. Do katalogu z bazą firmy można dodać własne logo (nazwa pliku logofirmy.jpg).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia wystawianie kart gwarancyjnych dla dokumentu sprzedaży.
Uruchomienie dodatku - Karta gwarancyjna
Aby wystawić kartę gwarancyjną należy przejść do "Kartoteki dokumentów sprzedaży" i otworzyć podgląd dokumentu. Następnie wybrać Drukuj -> 'Wydruk karty gwarancyjnej (BLOT)' lub dla wersji angielskiej 'Wydruk karty gwarancyjnej - EN (BLOT)'.
Gdy w konfiguracji towaru będzie ustawiona wymagalność numeru seryjnego, pojawi się komunikat.
W polu dodatkowym określającym numer seryjny będzie wpisane TAK.
Należy wówczas z podglądu dokumentu przycisnąć ALT+1, pojawi się okienko, w którym możemy skonfigurować numery seryjne dla towarów.
Po uzupełnieniu numeru wybieramy Zapisz i Zamknij.
Karta gwarancyjna - wydruk
Uruchomienie dodatku - Protokół przekazania
Aby wystawić protokół przekazania należy przejść do Kartoteki dokumentów sprzedaży -> Bufor -> Zamówienia obce i otworzyć podgląd dokumentu. Następnie Drukuj -> 'Protokół przekazania (BLOT)' lub dla wersji angielskiej 'Protokół przekazania - EN (BLOT)'.
Gdy w konfiguracji towaru będzie ustawiona wymagalność numeru seryjnego, to należy z podglądu dokumentu przycisnąć ALT+1, pojawi się okienko, w którym możemy skonfigurować numery seryjne dla towarów (podobnie jak przy karcie gwarancyjnej).
Protokół przekazania - wydruk