PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Indywidualne kasy użytkowników'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. 'procedur' wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny kasuzy.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. 'Wykonywania procedur'. Wchodzimy do programu jako 'admin', klikamy 'Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur', przestawiamy przełącznik na 'TAK' w sekcji 'Dla dokumentu sprzedaży'. Zatwierdzamy.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego 'kasuzy.ini' znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem. Poniżej zostało opisane jak sprawdzić kody rejestrów.
Przypisanie rejestrów do użytkowników
Aby wyświetlić kody poszczególnych rejestrów należy przejść do 'Kartoteki -> Raporty -> Procedury' i wykonąć raport 'Wydruk rejestrów z numerami (BLOT)'.
Po wykonaniu raportu zostanie wyświetlony dokument z nazwami i kodami rejestórw, przykład poniżej.

Aby przypisać rejestr do użytkownika należy dokonać edycji pliku 'kasuzy.ini' znajdującego się w katalogu firmy.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek wprowadza możliwość automatycznej zmiany rejestru kasowego na domyślny użytkownika.
Uruchomienie dodatku
Dodatek działa automatycznie przy wystawiania dokumentu sprzedaży (warunkiem jest włączenie procedur -> patrz konfiguracja).
Kiedy dokument ma ustawiony rejestr na 'KASA' to dodatek automatycznie zmieni go na rejestr użytkownika.