PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import z menedżera Allegro 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej
1. Wypakować plik SDD.exe do dowolnego katalogu na dysku. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.exe.
W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.

2. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynności należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.


[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Dodatkowo należy zalogować się na serwer MSSQL i założyć tabelę, której definicja jest w pliku ALLE.sql
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Import z Menedżera Allegro [U](BLOT)'
Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki -> Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja może być również wymgana jeżeli zmieni się struktura importowanego pliku.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Eksport danych do CSV z Allegro
Aby wyeksportować dane z menedżera Allegro, należy w zakładce 'Transakcje' wybrać z menu 'Dodatkowe opcje' -> 'Eksportuj dane'.

Następnie:
- Eksport CSV/XML,
- z wybranego okresu (zaznaczyć),
- Transakcje z sekcji - Sprzedane,
- Format pliku - CSV,
- Lista parametrów - Dodaj wszystko.

Z tak wygenerowanego pliku, dodatek powinien wczytać dokument.
Opis funkcjonalny
1. Przypisywanie numerów/tytułów aukcji do towarów.
W dodatku mamy możliwość przypisywania numerów aukcji do towarów. Wpisując podajemu numer aukcji, numery/tytuły mogą być powtarzane! Tzn. numer aukcji może być przypisany do kilku towarów. System o tym poinformuje ostrzeżeniem, ale zapisze dane.

2. Uzgadniania pozycji towarowych.
Przy wyszukiwaniu wg tytułów aukcji mechanizm zakłada, że do każdej pozycji (aukcji) na transakcji powstaje jedna pozycja na dokumencie.
Jeżeli natomiast przypiszemy numery aukcji do towarów to działa inne wyszukiwanie:
Ma ono możliwość przypisania 1 towaru do 1 aukcji lub kilku towarów do jednej aukcji. W tym przypadku jeden z towarów powinien mieć wpisane numer aukcji z dopiskiem np. 'G' (tak jak na rysunku wyżej).

3. Mając przypisane kilka towarów do aukcji (właściwie przypisując numer aukcji do kilku towarów), system importując dokument umieści te kody na dokumencie.
Pierwszy 'z dopiskiem' zawiera 'prawie całą cenę' a pozostałe mają cenę 1 zł.
Pierwszy ma pomniejszoną cenę o te 1 zł x ilość dodatkowych kodów.

4. Dla towarów uzgodnionych opis na pozycję jest brany z kartoteki towarów w programie ERP Handel, a nie z allegro, tylko zastępczy ma opis z allegro.

5. Adres e-mail przypisuje się zawsze i każdemu kontrahentowi.

6. Mamy możliwość przypisania do 'formy dostawy' znacznika. Po wczytaniu dokumentu będzie mu nadany. Parametry w pliku konfiguracyjnym:
//Para dostawa Allegro, numer znacznika w Handel jaki ma być ustawiony dla tego dokumentu
mapvalue ima_dost2znacz

//65=A,66=B,67=C,.....W=87
ima_dost2znacz.set("Kurier wieczór pobraniowy",87)
Uzgadnianie towarów
Aby dodatek wybrał odpowiednie towary do zamówienia należy powiązać je z nazwami aukcji. Aby tego dokonać wystarczy w kartotece towarów wybrać interesujący nas towar i w menu spod prawego przycisku myszy wybrać pozycję 'Skojarzone aukcje (BLOT)' lub skrót Alt +1.
W oknie należy wpisać tytuły aukcji powiązane z danym towarem.
Wydruk nazw/ numerów aukcji do towarów
Funkcja ta prezentuje przypisane nazwy/ numery aukcji do towarów.
Z poziomu kartoteki towarów wybieramy Wydruki -> 'Menedżer Allegro - uzgodnienia towarów (BLOT)'.
Mamy możliwość wyfiltrowania po numerze/tytule aukcji.
Po wybraniu Drukuj - wyświetlą się uzgodnienia towarów.
Import zamówień
Należy w pierwszej kolejności wygenerować pliku CSV z zakończonymi aukcjami z systemu 'Menedżer sprzedaży Allegro' do określonego w pliku konfiguracyjnym folderu - sekcja:

//Ścieżka do folderu z plikami CSV wyeksportowanymi z programu Menedżer sprzedaży Allegro
//string ima_sciezka="W:\\produkt\\66903\\import\\"
string ima_sciezka="W:\\produkt\\66903\\import\\"


Następnie należy uruchomić dodatek.
Aby tego dokonać należy na kartotece sprzedaży kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję 'Import z Menedżera Allegro (BLOT)'. Dodatek automatycznie pobierze pliki i zaimportuje zamówienia obce.


Plik po wczytaniu przenoszony jest automatycznie do pliku archiwum, aby zapobiec ponownemu wczytaniu.

Dokumenty importowane jako faktury, są importowane do kartoteki Sprzedaż i ustawiane wg konfiguracji:
//Typ dokumentu, jeżeli klient wymaga fakturę
string ima_typdk_fvs="FVS"

//Wystawić dokument, jeżeli klient wymaga fakturę?
int ima_wystaw_fvs=0
Dokumenty importowane jako zamówienia, importowane są do Zamówienia obce i ustawiane wg konfiguracji:
//Typ dokumentu, jeżeli klient nie wymaga faktury
string ima_typdk_par="ZMO"

//Wystawić dokument, jeżeli klient nie wymaga faktury?
int ima_wystaw_par=1
Zaimportowane zamówienie
W przypadku, gdy towar zostanie odnaleziony w kartotece to zawsze jest wczytana jego nazwa z programu Handel.
W przypadku towaru ZASTĘPCZY jest wczytywana treść z pliku z menedżera allegro.

Towar jest wyszukiwany wg kolejności:
a. po numerze aukcji (przypisane w miejsce nazwy aukcji w programie)
Do dokumentu dodawane są wszystkie produkty z podanym numerem aukcji. Pierwszy zawiera główną wartość ceny a pozostałe mają cenę 1,00;
Cena głównego indeksu jest pomniejszona tak, aby zachować zgodność kwoty brutto.
b. po nazwie aukcji;
c. jeżeli a i b nie są znalezione to jest użyty indeks zastępczy.