PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import listy płac z Comarch Optima 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduję się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Pliki z rozszerzeniem ilp.ini wgrać do katalogu firmy.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ilp.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z poziomu bufora Listy dokumentów.
Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie z okna Drukowanie wybieramy raport 'Import LP z OPTIMA 1.0 (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno, na którym należy wskazać plik do importu. Wybieramy '...'
Zaimportowana Lista płac