PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import kodów obcych'Spis treści
Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia szybkie i łatwe wczytanie kodów obcych kontrahenta z pliku TXT.

Plik TXT musi mieć odpowiednią strukturę:
– nazwa *.txt
– 3 kolumny oddzielone TAB-ulatorem w kolejności: kod_towaru,kod_kontrahenta,kod_obcy
– zawierający pierwszą linię z nazwami kolumn\n- kolumny
– opcjonalnie separator tekstu
Przykładowy plik do importu
W paczce z dodatkiem znajduje się przykładowy plik, który możemy importować.
Plik *.txt.
Układ: 3 kolumny oddzielone TAB-ulatorem w kolejności: kod_towaru [TAB] kod_kontrahenta [TAB] kod_obcy
Plik musi zawierać nazwy kolumn.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy z poziomu kartoteki Towary wybrać Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Import kodów obcych (BLOT)'.
Powinno ukazać się okno informacyjne.
Następnie program zapyta o separator tekstu,
a na koniec poprosi o wskazanie pliku z danymi.


Po wczytaniu powinniśmy ujrzeć raport z wczytywania danych. Kody zostaną uzupełnione.