PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import faktury z pliku CSV 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. Struktura wczytywanego pliku wg nazwy kolumn z pliku CSV.
Wczytywany jest plik bez wiersza z nazwami kolumn; separator tekstu ;.
Przykładowy plik znajduje się w paczce z dodatkiem.
2.. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Handel do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatku. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych !!!

Ponadto aktualizacja programu MHP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Import faktury uruchamiamy z kartoteki Sprzedaż -> Bufor. wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Import Faktur CSV 1.0 (BLOT)'.
Powinno pojawić się okno na którym należy wskazać plik do importu (...).
W przypadku jeżeli plik jest niepoprawny (zawiera błędne dane, brakuje kontrahenta, kodu towaru) zostanie wyświetlony komunikat oraz błędne dane zostaną zaznaczone na czerwono.
W takim przypadku należy zaimportować poprawny plik. Istnieje również możliwość poprawienia danych bezośrednio na oknie.
Dane można poprawić w tabeli po kliknięciu na komórce lub wybraniu F2.

Po wprowadzeniu poprawek należy ponownie sprawdzić dane. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na oknie i wybieramy 'Sprawdź ponownie'.
Jeżeli dane będą poprawne, dane mogą zostać zaimportowane przez wybranie 'Wczytaj'.
Import odbywa się na magazyn domyślny - bieżący.
Data wystawienia = data sprzedaży = podana na oknie.