PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import faktur sprzedaży z pliku xls SAP 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduję się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny iss.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego iss.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostęnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Przechodzimy do pliku xls i kopiujemy zakres do importu danych (łącznie z nagłowkami kolumn).
Dodatek uruchamiamy z kartoteki dokumentów w buforze. Przechodzimy do Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie Drukowanie -> 'Import z SAP - schowek (BLOT)'.
Powinno pokazać się okno importu:
Na oknie wybieramy 'Odczytaj ze schowka'.
Pojawi się komunikat:
Zatwierdzamy wybierając OK.
Tabela zostanie uzupełniona danymi.
Dane możemy edytować bezpośrednio na oknie. Aby zaimportować dane wybieramy 'Wczytaj'.
Dokumenty zostaną wczytane i dostępne będą w buforze:
Po imporcie wszystkie dokumenty mają przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak).
Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5.
Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, że dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".
Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.