PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import faktur z Optima EDI ZAKUP 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny impc.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji przez edycję pliku impc.ini. Wymagane jest uzupełnienie 2 pól: nazwy użytkownika i hasła.
#Symbol użytkownika i hasło do logowania do bazy
impc_usr=admin
impc_pwd=

Reszta parametrów jest edytowalna na oknie dodatku.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia wczytanie dokumentów z plików XML jako dokumenty zakupowe. Format plików XML jest zgodny z Comarch Optima.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z poziomu listy dokumentów w buforze: Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie kilkamy 'Drukowanie' i wybieramy z listy pozycję 'Import faktur COMARCH (BLOT)'.

Powinniśmy ujrzeć okno importu podobne do załączonego. Na tym oknie określamy wszystkie parametry importu:
- konta,
- nazwę rejestru dokumentu,
- symbol typu dokumentu (o charakterze 'Faktura VAT zakupu')

Kilkając przycisk '...' wskazujemy jeden z plików z danymi, program uzupełni pole ze ścieżką do folderu, gdzie znajdują się dane.

Po wczytaniu pliki mają zmieniane rozszerzenie na xml_, aby zapobiegać przypadkowemu ponownemu wczytaniu.

W polu konto należy podać konto do ksiegowania BRUTTO dokument, miejsce na numer analityczny kontrahenta zastępujemy literką K.