PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import faktur z fakturownia.pl - xml 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ifa.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji. Konfigurację należy przeprowadzić przez edycję pliku ifa.ini, który powinien znajdować się w katalogu z bazą firmy.
Wszystkie parametry są w nim opisane stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostęnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z okna Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie wybieramy Drukuj ->'Import FAKTUROWNIA 1.0 (BLOT)'
Następnie wybieramy 'Wykonaj'.
Powinno ukazać się okno "Ustawienia importu...".
Na oknie wskazujemy plik z danymi do importu (wybierając '...'). Następnie 'Wczytaj'.
Po wykonaniu raportu powinno pokazać się podsumowanie z wczytanymi dokumentami.
Lista dokumentów w buforze (po wczytaniu pliku)
Czerwone wykrzykniki po imporcie oznaczają, że coś jest nie tak. Należy zaznaczyć wczytane dokumenty i wybrać F5. Lista zostanie odświeżona.
Pojawi się raport o błędach. Jeżeli wszystko jest ok i dokumenty są poprawne wykrzykniki 'znikną'.