PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import dokumentów (RK, WB) z Asseco Softlab ERP 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny slb.ini należy skopiować do katalogu firmy.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji.
W tym celu należy otworzyć do edycji plik slb.ini. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.
Przy ustawieniach kont literka 'k' oznacza kontrahenta.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z okna Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie 'Drukowanie' -> z raportów wybieramy 'Import SOFTLAB 1.0 (BLOT).
Po wybraniu 'Wykonaj' pokaże się okno ustawień importu.
Ustawienia importu
Na oknie mamy możliwość wskazania pliku z danymi -> wybieramy '...' i wskazujemy plik.

Uzupełniamy 'Konto kasy', 'Symbol RK' oraz co wczytujemy (Raport kasowy, czy Wyciąg bankowy).
Po uzupełnieniu wybieramy 'Wczytaj'.
Dokumenty powinny zostać wczytane.
Dokument RK
Dokument WB