PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import dokumentów z JPK_FA (sprzedaż) 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\mkp. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik jpkmkimp.ams należy wgrać do podkatalogu programu ...\SZABLON.
Konfiguracja
Plik jpkmkimp.ams z podkatalogu programu ..\SZABLON zawiera skrypt w standardowym języku szablonu importu. Może on być modyfikowany przez użytkownika na potrzeby wdrożenia.

Dodatek nie wymaga dodatkowej konfiguracji.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE !!!
1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Mała Księgowość do nowszej wersji powoduje "zniknięcie" funkcji importu danych z Subiekta.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać szablonu *.ams !!!

Ponadto aktualizacja programu MKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna).
Dlatego ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc.

Aktualizacja może być wymagana również, jeżeli zmianie ulegnie struktura pliku JPK_FA (aktualizacja płatna).

2. Plik do wczytania *.xml należy skopiować do dowolnego folderu na dysku.
Proszę nie kopiować pliku na pulpit, czyli nie przetwarzać/importować danych z pulpitu z uwagi na możliwość błędnego importu danych.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia wczytanie danych z Subiekt GT wyeksportowanych w formacie `dla biur rachunkowych` (*.epp).

Wczytywane są dane:
- dokumenty sprzedaży (FS + korekty),
- dokumenty zakupu (FZ + korekty).
Uruchomienie
Import składa się z dwóch etapów:
- przygotowanie danych do wczytania (przetwarzamy plik *.xml).
- import pliku (wczytujemy plik *.txt).
Przygotowanie danych do wczytania
Należy przejść do "Kartoteki kontrahentów", czyli wybieramy Funkcje -> Kontrahenci.
Następnie Zestawienia -> Wykonaj raport -> `Import z JPK_FA 1.0 (BLOT)`.
Pojawi się okno, w którym należy wyszukać i wskazać plik *.xml, a następnie kliknąć `Wczytaj`.

UWAGA: nie przetwarzać/importować danych z pulpitu z uwagi na możliwość błędnego importu danych.
Po przetworzeniu pojawi się okienko (screen poniżej), na który będzie informacja, gdzie i jaki plik został utworzony (należy zapisać tą informację).
Następnie należy przejść do importu tego pliku.
Import danych
Otwieramy Firma -> Import danych -> Format 3.0 i Wykonaj.
Powinno pokazać się okno:
W `Zbiór danych` wybieramy wygenerowany plik (format *.txt), a w `Szablon` plik jpkmkimp.ams, który został wcześniej umieszczony w podkatalogu programu ..\SZABLON i klikamy `OK`.

Wykonujemy import wg standardowych zasad przy imporcie specjalnym. Np. wskazujemy rejestr dla importowanych dokumentów:
lub wybieramy formę wczytywania kontrahentów:
Po wczytaniu dokumenty będą dostępne w buforze.