PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import dokumentów z iCargo 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny icargo.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji. Należy otworzyć do edycji plik icargo.ini, który powinien się znajdować w katalogu z bazą firmy.
Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. Zapisując plik do CSV należy zadbać o to, aby formatowanie liczby przy wartości kursu były sformatowane na maksymalną precyzję bez zaokrągleń.

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z okna Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor -> Drukowanie uruchamiając pozycję `Import z iCargo CSV (BLOT)`.

Po uruchomieniu, powinniśmy ujrzeć okno:
Na oknie należy wskazać ścieżkę do importowanego pliku (nie zalecamy wczytywania plików z pulpitu).

Jeżeli plik zawiera "sporo" dokumentów, import może chwilę potrwać:
Wczytane dokumenty:
Po imporcie wszystkie dokumenty mają przypisany znacznik czerwonego wykrzyknika (program sygnalizuje, że coś może być nie tak).
Aby to zweryfikować należy zaznaczyć wczytane dokumenty i odświeżyć listę -> wybrać F5.
Pojawi się wtedy okno z uwagami do dokumentów lub informacja, że dokumenty są poprawne, a wykrzykniki "znikną".
Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.