PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import danych z IHURT INSIGNUM z dekretami'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]
FKP: Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduje się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Pliki konfiguracyjne impidu.ini oraz impiid.ini należy skopiować do katalogu firmy (jest to inna ścieżka niż ścieżka do programu).
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego impiidu.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry zostały opisane stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dostępnych w dodatku.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (*.ini)!!!
Nie ma również potrzeby ponownego wgrywania SDD.

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna - proszę zapoznać się z dołączoną umową licencyjną).
ZALECAMY przed aktualizacją oprogramowania SAGE rozliczyć dokumenty za poprzedni miesiąc lub skontaktować się z naszym biurem obsługi w celu zweryfikowania, czy Państwa wersja dodatku współpracuje z nową wersją programu Symfonia.


2. Wczytywanie dokumentów:

Przed wczytaniem dokumentów kasowych/bankowych należy wczytać dokumenty zakupu oraz sprzedaży, w przeciwnym wypadku nie zostaną poprawnie "zaczepione" rozrachunki.

Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek importuje dokumenty z systemu Ihurt za pośrednictwem plików XML.
Uruchomienie dodatku
Aby zaimportować dokument należy przejść do Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor i wybrać 'Drukowanie' -> 'Import INSIGNUM IHURT D(BLOT)'.
Pojawi się okienko, w którym trzeba wskazać plik '...'
Następnie wybieramy 'Wczytaj'.
Uzgadnianie kontrahentów następuje przez indywidualny numer CSK przypisany do kontrahenta we wskazanym polu dodatkowym, lub przez numer NIP.
Należy zweryfikować ustawienia w konfiguracji.
Jeżeli kontrahent nie zostanie znaleziony pojawi się komunikat.
Wczytane dokumenty będą dostępne w buforze.
Wszystkie dokumenty zaimportowane mają znak '!" (czerwony wykrzyknik). Aby zweryfikować poprawność importu, zaznaczamy wszystkie wczytane dokumenty na liście i wybieramy F5.
Jeżli wczytane dokumenty są poprawne otrzymamy raport potwierdzający.
Wykrzykniki zostaną tylko przy tych dokumentach, z którymi "coś jest nie tak". Należy je sprawdzić i poprawić.
Komunikaty błędów
Możliwe błędy:

• brak definicji typu dokumentu w pliku konfiguracyjnym
• brak definicji rejestru dla danego typu dokumentu w pliku konfiguracyjnym