PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Import cennika indywidualnego kontrahenta z pliku txt '



Spis treści
Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia wczytanie cen indywidualnych dla kontrahenta z pliku tekstowego.
Plik powinien być w formacie tekstowym i zawierać 2 kolumny:
- kod towaru,
- cenę netto.
Przykładowy plik *.txt

Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy dla wybranego kontrahenta.
Po jego zaznaczeniu klikamy 'Zestawienia' -> 'Wykonaj raport', na liście wybieramy 'Import cennika txt (BLOT)' i potwierdzamy.
Pokaże się okno z opisem pliku, który może być wczytany.
Następnie należy wskazać plik.
Po wskazaniu pliku pokaże się okno z ustawieniami.
Jeżeli wczytywane ceny są cenami walutowymi, to należy zaznaczyć to na oknie ustawień, w innym przypadku wczytane dane będą niewłaściwe!

Znacznik 'Usuń wszystkie ...' umożliwia usunięcie wszystkich cen indywidualnych klienta przed importem.
Pozostawienie odznaczonego pola spowoduje, że ceny zostaną dopisane do istniejących, a w przypadku, gdy są ustawione, zostaną nadpisane.
Podgląd wczytanego cennika indywidualnego
Aby podejrzeć wczytany cennik, przechodzimy do kontrahenta, wybieramy 'Informacje' -> 'Upusty indywidualne'.