PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Historia kontrahenta 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA DLL]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki D67194.dll i rejestruj.cmd wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik rejestruj.cmd. W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.
[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny htr.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego impit.ini, który powinien znajdować się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Kofiguracja ODBC
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako `admin`), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury wywoływane z okien.
Otwieramy raport, wybieramy `Edytuj` i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z okna dokumentu zakupu lub sprzedaży. Aby "zobaczyć" historię sprzedaży danego kontrahenta wybieramy ALT+2, historia zakupu Alt+3.

Dodatkowo historię możemy podejrzeć z kartoteki kontrahentów (wybierając jeden z powyższych skrótów):
- z listy kontrahentów;
- z okna kontrahenta;
lub
spod prawego przycisku myszy:
- 'Historia transakcji - zakup (BLOT)';
- 'Historia transakcji - sprzedaż (BLOT'.
Historia sprzedaży
Historia zakupu
Jeżeli kontrahent nie będzie posiadał żadnej "historii" pojawi się komunikat: