PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Faktury zbiorcze do zamówień'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Logujemy się do programu jako 'admin'. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na ‘TAK” w sekcji Dla dokumentu sprzedaży. Zatwierdzamy wybierając 'Zapisz'.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc).

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do wystawiania 1 faktury do wielu zamówień.
Działanie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy wybrać zamówienia, które mają być zafakturowane.

Następnie z menu, spod prawego przycisku, należy wybrać pozycję "Generuj fakturę zbiorczą (BLOT)".

Na oknie uzupełniamy typ i serię dokumentu. Następnie wybieramy 'Generuj'.
Powstanie faktura zbiorcza, na której sumowane są pozycje o tym samym indeksie. Ilość jest zsumowana o ile ceny są takie same. Jeżeli ceny są różne to pozycje są osobno.
Faktury i zamówienia wystawiane są w cenach brutto.

UWAGA:
Z przyczyn technicznych, w przypadku usunięcia faktury zbiorczej, zamówienia nie są automatycznie przywracane do realizacji.
Należy tę operację wykonać ręcznie. Opcja 'Zmień stan realizacji' z poziomu zamówienia.
Nie ma w dodatku wymogu tego samego rejestru/formy/terminu płatności na wskazanych dokumentach.
Aby zobaczyć później powiązane zamówienia do faktury, należy otworzyć nowo utworzony dokument i skorzystać ze skrótu klawiszowego Alt+1.