PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport ZMW do XML'Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny expzmw.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.
Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego expzmw.ini.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek umożliwia eksport zamówień własnych do pliku XML w formacie EDI.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiany z kartoteki zakupu -> Bufor -> Zamówienia własne.
Zaznaczamy pozycje, które chcemy wyeksportować do pliku i wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Eksport ZMW do pliku EDI (BLOT)'.

Następnie zamówienia w formie plików .xml zostaną zapisane we wskazanym folderze.
Wyeksportowane ZMW
Tak wygląda folder z wyeksporowanymi zamówieniami własnymi.