PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport stanów magazynowych do TXT 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego `Uruchom jako administrator`.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Do katalogu firmy wgrać plik aexp.ini (jest to inny katalog niż podkatalog programu).
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy `Ustawienia -> Dane firmy -> Parametry -> Wykonywanie procedur`, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji "OnTimer". Zatwierdzamy `OK`.

2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego aexp.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Procedury należy skopiować z poprzedniej wersji programu.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako `admin`), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedura OnTimer.
Otwieramy raport, wybieramy `Edytuj` i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek wprowadza możliwość automatycznego generowania pliku tekstowego z bieżącymi stanami magazynowymi towarów.
Działanie dodatku
Dodatek działa bezobsługowo i nie jest wymagana akcja użytkownika, aby pliki zostały wygenerowane. Jedynym warunkiem uruchomienia jest włączenie programu i zalogowanie się na odpowiedniego użytkownika.
Plik konfiguracyjny aexp.ini, sekcja:
# Kody użytkowników, którzy będąc zalogowani będą mieli uruchamiane cyklicznie procedurę eksportu danych
# Interwał eksportu: co 15 minut
# Każdy użytkownik ma uruchamianą procedurę co interwał z przesunięciem minutowym + NN minut
# NN minut jest wyliczane jako: 2 * kolejność użytkownika na poniższej liście
# Pierwszy użytkownik wyeksportuje 2 minuty po interwale, drugi 4 minuty po interwale, trzeci 6 minut po interwale itp.
uzytkownicy=admin,dd

Gdy wszystko jest poprawnie skonfigurowane działanie dodatku powoduje jedynie cykliczne (15 minut) powstawanie pliku na dysku oraz wysłanie go na serwer FTP.
Możliwe jest ręczne wymuszenie uruchomienia eksportu.
W programie przechodzimy do Towary -> Zestawienia -> Wykonaj raport -> `Eksport stanów - ręczne uruchomienie (BLOT)` i potwierdzamy.

Plik zostanie wyeksportowany i zapisany do pliku wg konfiguracji:
# Nazwa pliku z wygenerowanymi danymi
# nadpisywanego co godzinę, przy sieci musi byc prawo do zapisu, wartość - pełna ścieżka do pliku
plik=W:\produkt\65966\eksport.txt