PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport dokumentów sprzedaży PLN WALUTA do EDI XML ECOD COMARCH 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny walecxml.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy (jest to inny katalog niż instalacja raportów).
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego walecxml.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do eksportu wybranych dokumentów sprzedaży do systemu EDI. Wg specyfikacji dla COMARCH.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek należy z poziomu kartoteki sprzedaży zaznaczyć wybrane dokumenty.

Następnie spod prawego przycisku myszy wybrać `Eksport FV WALUTA do EDI XML (BLOT)`.
Ukaże się wtedy okno (rysunek), na którym należy wybrać katalog, do którego mają zostać wyeksportowane dane. Okno można również wywołać używając skrótu Alt + E.
Na końcu ścieżki należy użyć znaku '\'.
W przypadku jeżeli konfiguracja nie została poprawnie wykonana lub brakuje numerów ILN, przed eksportem może pojawić się zapytanie:
Następnie zostanie poproszeni o uzupełnienie danych:
Po eksporcie pojawi się komunikat.
W przypadku, jeżeli w konfiguracji zaznaczono, że eksportowane dokumenty mają być oznaczone - odpowiedni znacznik zostanie przypisany do dokumentu.
Dokument będzie dostępny we wskazanym katalogu.