PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport dokumentów sprzedaży do Magnat'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny edsm.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego edsm.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek służy do eksportu wybranych dokumentów sprzedaży do formatu obsługiwanego przez system Magnat.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy z poziomu kartoteki sprzedaży zaznaczyć wybrane dokumenty.
Następnie wykonać raport 'Eksport do systemu Magnat (BLOT)'.
Ukaże się wtedy okno, na którym należy wybrać katalog, do którego mają zostać wyeksportowane dane i wspisać nazwę pliku.
Po potwierdzeniu wyboru, plik zostanie utworzony we wskazanym katalogu.