PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport do Finka FK'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny efin.ini należy skopiować do katalogu z bazą firmy.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego efin.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek umożliwia eksport dokumentów sprzedaży oraz magazynowych do programu Finka.
Uruchomienie dodatku - eksport sprzedaż
Eksport dokumentów sprzedaży:

W "Kartotece dokumentów sprzedaży" z menu podręcznego, należy wybrać "Eksportuj dokumenty sprzedaży do Finka (BLOT)".
Pojawi się okno, w którym należy wybrać folder, gdzie zostanie wygenerowany plik xml w formacie "Nazwa firmy Dokumenty sprzedaży Data Czas".
Po wyborze folderu rozpocznie się eksport dokumentów do pliku.

Uruchomienie dodatku - eksport magazyn
Eksport dokumentów magazynowych:

W "Kartotece dokumentów magazynowych" z menu podręcznego, należy wybrać "Eksportuj dokumenty magazynowe do Finka (BLOT)".
Pojawi się okno, w którym należy wybrać folder, gdzie zostanie wygenerowany plik xml w formacie "Nazwa firmy Dokumenty magazynowe Data Czas".
Po wyborze folderu rozpocznie się eksport dokumentów do pliku.

Pliki będą dostępne we wskazanym folderze.