PODRĘCZNIK uzytkownika do 'E-dokumenty - archiwizacja dokumentów w formie elektronicznej'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc oraz *.sci (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\mkp
jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Skan (BLOT)'
Moduł znajduje się w menu 'Funkcje->Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury' a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp
Dodatek daje możliwość przechowywania elektronicznych wersji dokumentów (skanów oryginałów) z poziomu programu Mała Księgowość Premium.
Przechowywanie dokumentów
Można przechowywać dokumenty związane z dowolnym zaksięgowanym zapisem. Każdy zapis może mieć przypisane dowolną ilość stron.
Przypisanie skanu
Dodatek umożliwia szybkie/łatwe przypisanie skanu do dokumentu oraz dostęp do podglądu dokumentów.
Podgląd stron dokumentu uzyskujemy kombinacją klawiszy Alt+2 z okna dokumentu.
Współpraca z programami
Możliwa jest współpraca z dodatkiem `E-dokumenty` dla programów Handel Premium lub Faktura Premium.
W takim układzie dostęp do obrazów dokumentów jest możliwy z obu aplikacji bez konieczności ponownego przypisania skanów!