PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Domyślny kontrahent DETAL'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
1. Należy stworzyć nowego kontrahenta o kodzie DETAL (lub inny). Kod należy wpisać w module konfiguracyjnym.
2. Konfiguracje można przeprowadzić przez edycje modułu 'Domyślny kontrahent (BLOT)', który się znajduje w Kartoteki -> Raporty -> Procedury.
3. Należy włączyć procedury dla dokumentów sprzedaży. Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na ‘TAK” w sekcji. Dla dokumentu sprzedaży. Zatwierdzamy OK
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek wprowadza do systemu funkcjonalność:
- automatyczne wstawienie kontrahenta do dokumentu typu PAR-agon.
Działanie dodatku
Aby dodatek działał poprawnie, należy wystawiać dokumenty 'Nowy dokument' z zakładki rodzaju z domyślnie ustawionym paragonem.
Automatyczne wstawienie kontrahenta do dokumentu typu PAR-agon.

Usprawnia pracę, gdy firma rejestruje sprzedaż detaliczną na wspólną kartotekę kontrahenta np. `DETAL`.