PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Braki towarowe - uzupełnianie rezerwacji 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z folderu ustawienia) wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja

Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur` dla dokumentu magazynowego.

Dodatek wymaga konfiguracji.
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu 'Braki towarowe w rezerwacjach ZO FVS [U](BLOT)'.
Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty, wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia szybką analizę zamówień pod kątem możliwości ich realizacji po zatwierdzeniu nowej dostawy towaru. Po przyjęciu towaru pojawia się okno z informacją,
które zamówienia i niewydane dokumenty sprzedaży zawierają przyjmowany towar.
Uruchomienie dodatku
Dodatek umożliwia uzupełnienie rezerwacji z poziomu dokumentów zamówień obcych oraz dokumentów sprzedaży (sprzedaż niewydana).

Ponadto umożliwia uzupełnienie rezerwacji z poziomu dokumentu przychodowego. Wtedy są dorezerwowywane rezerwacje na dokumentach, na których jest przyjmowany towar (na zamówieniach obcych oraz sprzedaży niewydanej).
Po dorezerwowaniu dokument jest sprawdzany, czy ma komplet rezerwacji. Jeżeli tak, to może być automatycznie oznaczony znacznikiem (ustawionym w konfiguracji).

Uruchomienie dla sprzedaży niewydanej:
W dokumentach sprzedaży zaznaczamy wybrany dokument i spod prawego przycisku myszy (lub Alt+1) wybieramy 'Dorezerwuj i sprawdź DK (BLOT).
Uruchomienie dla zamówień obcych:
W zamówieniach Obce zaznaczamy wybrany dokument i spod prawego przycisku myszy (lub Alt+1) wybieramy 'Dorezerwuj i sprawdź ZO (BLOT).
Uzupełnienie rezerwacji na dokumencie przychodowym
Opcja uruchamiana za pomocą skrótu Alt+1 lub automatycznie.