PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Automatyczne schematy księgowania'Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Parametryzowalne schematy sk. (BLOT)'
Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty -> Procedury, a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

W poniższych liniach należy ustawić automatyczne przypisanie:
dla typu dokumentu magazynowego definiujemy typ księgowy towaru. Jak w pozycji zostanie wykryty dany typ to zostanie przypisany schemat księgowania do danej pozycji.

string psk_typy(3) = "RW", "RW", "-"
string psk_param(3) = "Półfabrykat", "Materiał", "-"
string psk_schks(3) = "R01", "R02", "-"

W powyższym przykładzie są 2 typy dokumentów i jedna pozycja '-' pusta nie powodująca przypisania. RW z towarem typu księgowego 'Półfabrykat' będzie miało ustawione w pozycji księgowanie 'R01'.
2. Po skonfigurowaniu należy włączyć wykonywanie procedur dokumentów magazynowych (Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla dokumentu magazynowego`.)
Nastepnie wykonać raport Raporty -> System -> Aktualizacja raportów.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek powoduje automatyczne przypisanie schematu księgowego do pozycji dokumentu magazynowego. Przypisanie jest wybierane na podstawie typu dokumentu
magazynowego i typu księgowego użytego w pozycji towaru.
Uruchomienie dodatku
Dodatek działa automatycznie. Warunkiem jest włączenie procedur i odpowiednia konfigracja -> patrz konfiguracja dodatku.
Aktualizacja schematów
Możemy również zaktualizować schematy księgowania. W tym celu przechodzimy do kartoteki dokumentów magazynowych i dla zaznaczonych dokumentów wybieramy Zestwienia -> Wykonaj raport -> 'Aktualizacja psk (BLOT)'
Pojawi się okno informacyjne.
i potwierdzające zmianę.