PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Analiza trendu sprzedażowego 1.0 'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

Plik z rozszerzeniem *.ini wgrać do katalogu firmy (domyślnie): ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\katalog firmy.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik ats.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja

Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia analizowanie trendu sprzedaży wybranych produktów według poniższych parametrów:
• okres referencyjny,
• okres sprzedażowy.

Otrzymane dane:
1. Okres referencyjny:
• średnia cena netto,
• średniomiesięczna sprzedana ilość towaru.

2. Okres sprzedażowy:
• średnia uzyskana cena w miesiącu,
• ilość sprzedanego towaru,
• wartość sprzedaży towaru,
• wartość hipotetyczna (średnia cena netto z okresu referencyjnego * sprzedana ilość w miesiącu),
• różnica wartości rzeczywistej i wartośći hipotecznej.
Uruchomienie dodatku

Z kartoteki towarów wybieramy interesujące nas towary, a następnie z menu podręcznego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybieramy 'Analiza sprzedaży (BLOT)'.
Z otwartego okna wybieramy interesujące nas okresy analizy (obrazek obok).

Po zakończeniu analizowania danych program wyświetli raport zawierający informacje o wybranych towarach z wybranych okresów analizy (obrazek poniżej).
Opis pobieranych danych
Poniższa analiza jest przeprowadzona dla każdego towaru osobno.
Okres referencyjny:
• średnia cena netto [ŚCN] - jest wyliczana na podstawie wartości z wszystkich pozycji dokumentów sprzedaży podzielonej przez łączną sprzedaną ilość,
• średnia sprzedana ilość [ŚPI] - jest wyliczana na podstawie ilości z wszystkich pozycji dokumentów sprzedaży podzielonej przez ilość miesiecy w wybranym okresie referencyjnym.

Okres sprzedażowy:
• średnia cena netto [ŚCN] - jest wyliczana na podstawie wartości z wszystkich dokumentów sprzedaży podzielonej przez łączną sprzedaną ilość w poszczególnym miesiącu,
• sprzedana ilość [SPI] - jest wyliczna na podstawie zsumowanej ilości z wszystkich pozycji dokumentów sprzedaży w poszczególnym miesiącu,
• wartość sprzedaży [SPN] - jest wyliczana na podstawie zsumowanej wartości z w wszystkich pozycji dokumentów sprzedaży w poszczególnym miesiącu,
• wartość hipotetyczna sprzedaży netto [SPH] - jest wyliczana na podstawie (średna cena netto z okresu referencyjnego [ŚCN] * sprzedana ilość w miesiącu [SPI]) - jest to wartość hipotetyczna sprzedaży netto jaka powinna zostać osiągnięta w poszczególnym miesiącu,
• rożnica sprzedaży [ROZ] - jest wyliczana na podstawie rożnicy miedzy wartością sprzedaży w poszczególnym miesiącu [SPN] a sprzedażą hipotetyczną [SPH].

Przykład:
Analizowany towar - napój pepsi 1L

Okres referencyjny (1-01-2014) - (28-02-2014):
• sprzedana ilość w okresie = 505 szt.
• wartość sprzedaży netto = 1612,95
• średnia cena [ŚCN] = ~3,19396
• średnia sprzedana ilość [ŚPI] = ~252,5

Okres sprzedażowy (1-01-2015) - (28-02-2015):
Miesiac 01-2015:
• średnia cena [ŚCN] = 3,29
• sprzedana ilość [SPI] = 350
• wartość sprzedaży netto = 1151,5
• wartość hipotetyczna sprzedaży [SPH] = 350 * 3,19396 = 1117,886
• różnica sprzedaży [ROZ] = 33,614
Miesiąc 02-2015
• średnia cena [ŚCN] = 3,25
• sprzedana ilość [SPI] = 378
• wartość sprzedaży = 1228,5
• wartość hipotetyczna sprzedaży [SPH] = 378 * 3,19396 = 1207,316
• różnica sprzedaży [ROZ] = 21,183
Podsumowanie:
• sprzedana ilość w okresie = 728 szt.
• wartość sprzedaży netto = 2380
• wartość hipotetyczna sprzedaży netto = 2325,202
• rożnica sprzedaży = 54,798