PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Analiza sprzedażowa 'rok do roku''Spis treści
Instalacja dodatku
[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny ardr.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego ardr.ini .
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Aktualizacja dodatku
Deinstalacja
Wstęp

Dodatek służy do stworzenia zestawienia sprzedaży w ramach danego okresu i porównanie go z tym sprzed roku.
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy z poziomu kartoteki sprzedaży wybrać opcję 'Zestawienia -> Wykonaj raport', a następnie z listy raportów ustawić pozycję 'Analiza porównawcza za okres (BLOT)'.

W polach w ramce Zakres analizy należy ustawić, od której do której daty dodatek uwzględni dokumenty do analizy. Po ustawieniu reszty parametrów należy potwierdzić wybór.

Przykładowy wynik zestawienia: