PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Analiza skuteczności promocji 1.0'Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.
Konfiguracja
Dodatek nie wymaga konfiguracji.
Jak ustawić promocje
Lista promocji okresowych dostępna jest po wybraniu w kartotece towarów przycisku Operacje, a następnie z listy operacji pozycji - Promocje okresowe.
W oknie widoczna jest lista utworzonych promocji okresowych, z możliwością ich edycji, usuwania i dodawania nowych.

Przycisk [+ Nowy] otwiera okno Promocja okresowa, przycisk [- Usuń] usuwa bieżącą (podświetloną) promocję. Naciśnięcie klawisza Enter lub podwójne kliknięcie powoduje przejście do edycji bieżącej promocji.
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek tworzy zestawienie z analizą sprzedaży pod kątem towarów z promocji dla wybranych klientów
Uruchomienie dodatku
Aby uruchomić dodatek wystarczy będąc w kartotece towarów wydrukować zestawienie 'Skuteczność promocji (BLOT)'.
Towary -> Zestawienia -> 'Skuteczność promocji (BLOT)'.
W oknie mamy do dyspozycji listę rozwijaną z promocjami.

Po wybraniu pozycji automatycznie zostanie przepisana data jej trwania. Po potwierdzeniu zostanie pokazany raport z uwzględnieniem skuteczności promocji.
Przykładowe zestawienie